Privacyverklaring

SCHOONSPOELER

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens
zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die
onze website bezoeken. Indien u via deze website informatie vraagt, vragen wij naar uw
naam, adres en enkele aanvullende gegevens. Het is mogelijk dat u wordt benaderd om na
te gaan of u de juiste informatie heeft ontvangen. Indien u zoekt naar vacatures, solliciteert
op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrekt u op eigen initiatief persoonlijke
gegevens. Deze worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk
voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Verkregen gegevens
worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schoonspoeler.nl.
Schoonspoeler Nederland B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken,
op uw verzoek reageren

Er wordt gebruik gemaakt van cookies om u de door u gezochte informatie veilig te kunnen
aanbieden en deze website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet
gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via
onderstaand e-mailadres: info@schoonspoeler.nl